Odtlačky

Ako zobrať odtlačky - postupy a rady


Veľmi dôležitým krokom pri zadávaní prípadu sú správne, zreteľné a  presné odtlačky alebo intraorálne skeny. Pripravili sme pár osvedčených postupov, ako urobiť dobrý odtlačok.

Pri robení odtlačkov je treba zobrať do úvahy spôsob snímania, použitý materiál a lyžice.


RADY

 •     Prijímame odtlačky z akejkoľvek silikónovej odtlačkovej hmoty vrátane  PVS, VPS a  polyether materiálov.  Alginátové odtlačky neprijímame kvôli ich nízkej stálosti  tvaru. Sadrové modely taktiež neprijímame kvôli ich krehkosti počas dopravy.  

 •     Uistite sa, že používate jednorazové lyžice. Neprijímame  odtlačky v kovových lyžiciach, keďže  sa nedajú digitálne skenovať.  

 •     Odporúčame použiť heavy body a light body materiál, ktoré vykazujú najlepšie výsledky pri snímaní aj mäkkých tkanív. Záleží na Vašich zvyklostiach, aplikácia pomocou pištolí je jednoduchšia.

 •     Pred samým snímaním odtlačkov, vyčistite zuby a odstráňte povlak. Odtlačky budú presnejšie, čo oceníte počas liečby.

 •     Vysušte zuby, aby ste odstránili sliny, ktoré narúšajú detaily odtlačku

 •      Odporúčame odstrániť všetky attachmenty pred robením odtlačku.

 •      Najbežnejšou chybou pri odoberaní odtlačkov je predčasné odstránenie lyžíc, keď materiál ešte nie je úplne stuhnutý. Použite časovač aby ste dodržali  čas podľa návodu.

 •      Zlikvidujte prvý centimeter materiálu, ktorý vychádza zo špičky pri každej novej aplikácii

 •      Predtým než vyberiete lyžice z úst pacienta odporúčame počkať ďalších 30-45 sekúnd dlhšie ako je návod

 •      Ďalšou bežnou chybou  je správne získanie odtlačku distálne od posledných stoličiek, keďže tam nie je dobre vidieť.

 •      Používajte lyžice správnej veľkosti. Mali by siahať za posledný zub v oblúku bez toho,  aby sa dotýkali ďasien vo fronte.

 •     Pred vložením lyžice s light body hmotou,  pridajte trochu light body priamo do okluzálnej a distálnej           časti posledného zuba v oblúku  a skontrolujte, či  je posledný zub úplne pokrytý odtlačkovou hmotou. 

 

Predtým, než pošlete pacienta domov, skontrolujte odtlačky a sústreďte sa najmä na tieto položky:  


1. Uistite sa, že máte detailné a presné okluzálne povrchy.  Takto sa zabezpečí, že vyrovnávače budú pekne priliehať.

2. Skontrolujte či sú všetky okraje ďasien čisté a zreteľné.  Vrátane bukálnych a lingválnych povrchov 3-4 mm nad hranicou      ďasien. 

3. Skontrolujte, či je odtlačok neporušený. Poškodený alebo tenký odtlačok ohrozuje presnosť modelu a vyrovnávačov. 

4. Skontrolujte, či v odtlačku nie sú žiadne nedostatky. Napríklad prázdne miesta, bubliny, tenké steny, posunuté odtlačky, dvojité, ťahanie alebo trhliny. Nedokonalosti ovplyvňujú účinnosť liečby.Niekedy sa stane, že musíme odtlačok odmietnuť. 


Tu sú hlavné dôvody odmietnutia odtlačku. 
Prázdne miesta


Nedostatok materiálu vytvára v odtlačku prázdne miesto, ktoré neumožňuje zachytiť skutočný obrys zuba.
Bubliny

K tomu dochádza pri zavádzaní odtlačkovej hmoty, keď sa špička aplikátora vytiahne z hmoty. Takto vznikne prázdna dutina, ktorá po rozložení hmoty vytvorí bublinu. 
Tenké steny

Tenké steny sú vytvorené niekoľkými spôsobmi: nedostatok hmoty,  príliš malé lyžice, alebo boli zatlačené príliš hlboko. Materiál zachytí síce väčšiu časť anatómie zuba, počas skenovania sa však zachytí povrch lyžice, a tak podstatná časť anatómie zuba  je neúplná alebo je skreslená. ( Keď presvitá povrch lyžice ako na obrázku nižšie) 
Posuny

Dôjde k posunu lyžice počas tuhnutia materiálu. Takto sa vytvorí dvojitý  okraj.