Pohyby zubov podľa ich náročnosti
a predvídateľnosti


Vzhľadom na rôznosť zubov,   niektoré sú pr ístupnejšie určitým ortodontickým pohybom pomocou priesvitných vyrovnávačov, iné menej. Tu je prehľad niekoľkých základných pohybov, ktoré vám pomôžu posudzovať prípady a odstupňovať očakávania výsledkov.   

ZÁKLADNÉ POHYBY
Priesvitné vyrovnávače sú obzvlášť vhodné pre  faciálno – lingválne  pohyby.Výborné fungujú pri zuboch so širokým povrchom  a pri širokých plochách susedných kotviacich zubov, na ktoré sa dá vyvinúť sila.


MIERNE NÁROČNÉ POHYBY


 • Distálne a meziálne  pohyby
  Attachment sa pridáva ak nie je dostatočný kontakt zuba s vyrovnávačom – tzn.  aby bola dostatočná plocha korunky na „zatlačenie“ zuba v požadovanom smere. Attachment vytvorí dodatočný povrch.  Väčšina rotácií / rotácií dolných premolárov  Tu je potrebné zaistiť dostatočný priestor na rotáciu zuba a zvážiť polohu koreňa zuba, pretože je ľahšie rotovať zub, ktorý je normálne sklonený. Napríklad zub, ktorý je meziálne vyklonený, by mal byť najskôr vzpriamený a až potom rotovaný.  Kónicky tvarované zuby, ako napríklad mandibulárne premoláre, ponúkajú málo prirodzenej morfológie na  uchytenie vyrovnávače. Tieto zuby zvyčajne vyžadujú attachmenty na dodanie potrebnej morfológie.

 • Väčšina  rotácií / rotácií dolných premolárov
  Tu je potrebné zaistiť dostatočný priestor na rotáciu zuba a zvážiť polohu koreňa zuba, pretože je ľahšie rotovať zub, ktorý je normálne sklonený. Napríklad zub, ktorý je meziálne vyklonený, by mal byť najskôr vzpriamený a až potom rotovaný. Kónicky tvarované zuby, ako napríklad mandibulárne premoláre, ponúkajú málo prirodzenej morfológie na  uchytenie vyrovnávače. Tieto zuby zvyčajne vyžadujú attachmenty na dodanie potrebnej morfológie.

 • Torzie
  Tu je treba vyhodnotiť morfológiu korunky, najmä dĺžku klinických koruniek. Dlhé klinické korunky   sú ľahšie torzné. Krátke klinické korunky a iné tvary koruniek s nedostatkom morfológie (napr. Baňaté korunky) sa korigujú pridaním   attachmnetov.


NÁROČNEJŠIE POHYBY


Tieto pohyby zubov si vyžadujú zvýšenú pozornosť na detaily, ako je morfológia korunky, poloha koreňa zuba, dostupný priestor, dĺžka oblúka aby bol tento pohyb vykonaný. Týmto pohybom sa pomáha attachmentami a pomocnými aparátmi ako sú zámky a gumičky .

 • Extrúzie  

  najefektívnejšie pri jednokoreňových zuboch s rovným koreňom.  Zvážte tiež morfológiu korunky a interproximálnych plôch. Trojuholníkové tvary korunky alebo interproximálnej plochy, ktoré umožňujú vyrovnávaču viac tlačiť na korunku, je možné extrudovať bez attachmentov. Krátke klinické korunky, nedostatok definovanej morfológie korunky a zuby s viacerými koreňmi si vyžadujú attachmenty.

 • Intrúzie
  Tu je treba zvážiť morfológiu a retenciu susedných kotviacich zubov. Ak neposkytujú dostatočnú prirodzené oporu, použijú sa attachmnety. Vďaka zvýšeným okrajom línie vyrovnávačov eezysmile, poskytujú dostatočnú retenciu pre intrúziu  jednokoreňových zubov bez nutnosti použitia attachmentov.  Intrúzia viackoreňových zubov je veľmi zriedkavá, ide o veľmi ťažký pohyb vyžaduje umiestenie attachmentov na susedné kotviace zuby.