ZUBY SA NEHÝBU

Zuby sa nehýbu podľa plánu


Keď sa zuby hýbu podľa plánu, ako je v nastavení liečby, hovoríme, že liečba  „sleduje plán“. 

Niekedy sa môže stať, že aj keď vyrovnávače sedia správne, zuby sa nepohybujú podľa plánu. 

 

PRÍČINY

  • Nedisciplinovaný a nespolupracujúci pacient

  • Nedostatočný priestor

  • Nedostatočný tlakNedisciplinovaní pacienti

  • Poučte pacienta o dôležitosti nosenia vyrovnávačov 22 hodín denne. Medzi príznaky nedisciplinovanosti
    patri: vymeškané kontrolné sedenia,  neobvykle čisté vyrovnávače a stále tesné usadenie aj po  dňoch nosenia, pacient príde na sedenie s nenasadenými vyrovnávačmi.

  • Predĺžte čas, ktorý musí pacient nosiť súčasné vyrovnávače, o niekoľko dní – týždeň. Zistí, že čím usilovnejšie nosia vyrovnávače, môžu skrátiť čas iečby.

  • Skúste sa vrátiť späť o jeden krok. 

  • Pripomeňte pacientovi, že vrátenie peňazí nie je možné. Prečo platiť všetky tieto peniaze a nedosahovať požadované výsledky?


Uistite sa, že vaši pacienti vedia, že by vás mali okamžite kontaktovať, ak vyrovnávače prestali dobre sedieť. Viac postupov ako na nedisciplinovaného pacienta – v Návodoch


Nedostatočný priestor
 – samostatný  Návod


Nedostatočný  tlak
 – samostatný  Návod