NEDOSTATOČNÝ PRIESTOR

Nedostatočný priestor


Nedostatočný priestor je, keď v oblúku nie je dostatok miesta na vyrovnanie zubov. Pozri tiež nedostatočný tlak.


PRÍČINY

Vytvorenie priestoru sa vykonáva extrakciou, rozšírením oblúku, proklináciou alebo IPR, alebo ich kombináciou. Určujúce je veľkosť potrebného priestoru.  Aj napriek predpokladom a plánovaniu sa však môžu vyskytnúť prípady, keď bude nedostatok miesta stále pretrvávať.

Napríklad, keď sú zuby navzájom preplnené, môžu medzi nimi byť tesné kontakty. Tesné kontakty medzi zubami sú bežné a prirodzene existujú.  Takto preplnené zuby tlačia proti sebe a vyvíjajú tlak na seba. Ak k tomu dôjde, budete musieť vytvoriť viac priestoru, ako sa pôvodne plánovalo.

Ak toto  nebude zachytené a vyriešené, môže to zabrániť ďalším plánovaným krokom, pretože zvyšok pohybov už nemá dostatok priestoru na vyrovnanie. To môže mať za následok vybočenie z plánu liečby a vyrovnávače nebudú viac sedieť.


RIEŠENIE

Tesné kontakty skontrolujte zavedením nite medzi zubami. Ak sa vám niť ťažko vysúva a vyťahuje, viete, že máte úzky kontakt. Ak sa niť ľahko vysúva a vyťahuje, máte ľahký až mierny kontakt. Na tesné kontakty, ktoré zabraňujú pohybom zubov sú riešenia: 

  • ručný striping / IPR

  • revízia a požiadanie o expanziu alebo IPR

 


Uistite sa, že vaši pacienti vedia, že by vás mali okamžite kontaktovať, ak vyrovnávače prestali dobre sedieť. Viac postupov ako na nedisciplinovaného pacienta – v Návodoch


TIP: Vždy zapisujte vykonané IPR a ich veľkosť. Kontrolujte  počet vykonaných IPR. Limity ktoré používame sú: 

      do  0,3 mm meziálne od očných zubov

      do 0,6 mm distálne od očných zubov